Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2015 r.

PYTANIE

Szpital spółka (100% udziałów Miasta) posiadał od 2010 do 2011 r. zobowiązanie wobec miasta z tytułu zawartej umowy dzierżawy. Na mocy porozumienia zawartego na początku 2014 r. doszło do rozliczenia umowy dzierżawy, wynikiem czego zmniejszeniu uległy koszty bilansowe roku 2010 i 2011. Spółka zaksięgowała zmniejszenie jako korektę lat ubiegłych w 2013 r. (nie były jeszcze zamknięte księgi rachunkowe). Do rozliczenia Miasto naliczyło dodatkowo odsetki za okres do 31 grudnia 2013 r. Odsetki te zostały zaksięgowane w 2013 r. (dotyczące roku 2013), natomiast dotyczące roku 2012, 2011, 2010 - jako korektę lat ubiegłych w roku 2013. Bilansowo umowa została rozliczona, a powstałe zobowiązanie zostało rozliczone na zasadzie konwersji długu i został podwyższony kapitał zakładowy.

W jaki sposób winno odbyć się rozliczenie podatkowe ww. porozumienia?

Szpital naliczone odsetki rozliczył podatkowo w roku podpisania porozumienia czyli w 2014 r. (jako odsetki zapłacone), które w 2014 r. według szpitala będą stanowiły KUP. Rozliczenie należności głównej (przychód) szpital również rozliczył w roku podatkowym 2014 jako przychód, gdyż dopiero w 2014 r. nastąpiło prawidłowe przeliczenie kwot zobowiązania, które uległo zmniejszeniu i na mocy porozumienia kwoty te zostały określone i rozliczone.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację