Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo wykazać sprzedaż nieruchomości zabudowanej, przy nabyciu której nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, nie poniesiono nakładów przekraczających 30% jej wartości początkowej?

Czynny podatnik VAT wykorzystywał ww. nieruchomość w swojej działalności (był to środek trwały; siedziba i miejsce prowadzenia działalności). Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w lipcu 2014 r. otrzymał zadatek w wysokości 50.000 zł. Zadatek został wykazany w deklaracji VAT-7 ze stawką ZW. Aktualnie sprzedał nieruchomość. Z aktu notarialnego wynika, że nieruchomość została sprzedana z majątku prywatnego, nie jest prowadzona w niej działalność gospodarcza, ani też nie jest tam zarejestrowana siedziba podmiotu. Stan faktyczny: pozarolnicza działalność gospodarcza jest jeszcze prowadzona i nie został zmieniony w centralnej ewidencji działalności gospodarczej adres działalności.

Czy w tej sytuacji należy w deklaracji VAT-7 wykazać przedmiotową sprzedaż?

Tak, czy inaczej sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z VAT.

Czy jeśli nie wykazywać sprzedaży w deklaracji VAT z uwagi na sprzedaż majątku osobistego, to należy skorygować deklarację VAT-7 z lipca 2014 r., tj. otrzymany zadatek, który wcześniej potraktowano jako zadatek na sprzedaż nieruchomości związaną z działalnością gospodarczą?

Zadatek, nie został zwrócony, został zaliczony na poczet ceny sprzedaży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?