Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy agentem operatora sieci telefonii komórkowej. Do tej pory momentem wykonania usługi za dany okres była data "technicznego" odbioru usługi, czyli sprawdzenia czy usługa została wykonana zgodnie z wymogami, dlatego też faktura za usługi grudniowe (prowizja) rozliczana w styczniu wystawiana była przez nas w styczniu i rozliczana do VAT także w styczniu. Nadmieniam, że prowizję otrzymujemy za zawarte z odbiorcami indywidualnymi i firmami umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Teraz otrzymaliśmy od operatora pismo, z którego wyniki zmiana tych rozliczeń. Począwszy od 1 lutego 2014 r. prowizję za styczeń mamy udokumentować do 15 lutego, ale z obowiązkiem podatkowym w VAT na styczeń 2014 r.

Czy po zmianie przepisów nastąpi u nas kumulacja obowiązku podatkowego w VAT w styczniu 2014 r., tj. wystąpi tu obowiązek za usługi z grudnia odebrane i zafakturowne w styczniu oraz obowiązek za styczeń już nieprzeniesiony na luty?

Pojawi się też kolejny problem związany z tym, że usług tych, czyli zawierania umów na usługi telekomunikacyjne nie wykonuje bezpośrednio nasza firma, ale współpracujący z nami dealerzy. Z nimi też dzielimy się otrzymaną od operatora prowizją.

Czy pod koniec stycznia dealerzy będą mogli wystawić faktury zaliczkowe na prowizję należną im za styczeń, która zostanie dokładnie wyliczona do 15 lutego?

Czy od tak wystawionych i odebranych w styczniu faktur od dealerów będziemy mogli odliczyć VAT w styczniu?

Jest to dla nas bardzo ważna sprawa, bo jeśli się okaże, że od faktur zaliczkowych nie można odliczyć VAT jeszcze w styczniu, to powstanie u nas w tym miesiącu podwójny VAT od sprzedaży za grudzień wg starych zasad i za styczeń wg nowych zasad.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?