Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna wniosła w grudniu 2008 r. aportem środki trwałe w budowie do spółki z o.o. na podstawie sporządzonego aktu notarialnego. Zarejestrowanie udziałów nabytych w zamian za aport nastąpi w lutym 2009 r.

Czy na koniec roku 2008 w księgach rachunkowych spółki jawnej można dokonać następujących księgowań:

1) zaksięgowanie przychodu z objęcia udziałów - Wn udziały / Ma pozostałe przychody operacyjne

2) wartość księgowa aportu - Wn pozostałe koszty operacyjne / Ma środki trwałe w budowie

3) różnica między wartością rynkowa a księgową - Wn pozostałe koszty operacyjne / Ma kapitał z aktualizacji wyceny

4) doprowadzenie udziałów do wartości księgowej - Wn Odpisy aktualizujące udziały / Ma udziały

5) opłaty notarialne związane z nabywanymi udziałami - Wn pozostałe koszty operacyjne / Ma pozostałe rozrachunki

Biorąc pod uwagę, że nie dokonano jeszcze rejestracji udziałów, mam wątpliwość, czy można zaksięgować wartość udziałów (czy też jako pozostałe należności). Jakie powinny być księgowania na koniec roku 2008? Oczywiście podatkowo dochód podlegający opodatkowaniu ustalimy w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału tj. w lutym 2009. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, gdy rachunkowo rozliczymy transakcję wniesienia aportu w roku 2008, natomiast podatkowo ustalimy dochód i podatek z tego tytułu w 2009 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację