Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie chciał opuścić pomieszczenia tymczasowego po upływie okresu najmu? - OpenLEX

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie chciał opuścić pomieszczenia tymczasowego po upływie okresu najmu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie chciał opuścić pomieszczenia tymczasowego po upływie okresu najmu?

W związku z dużymi i długotrwałymi zaległościami gmina uzyskała wyrok nakazujący dłużnikowi, aby opróżnił lokal mieszkalny i wydał go gminie. W wyroku ustalono, że pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Następnie gmina złożyła do komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji zgodnie z wyrokiem sądowym. Komornik wezwał gminę do wskazania pomieszczenia tymczasowego. Gmina wyodrębniła w swoim zasobie mieszkaniowym pomieszczenie tymczasowe. Zostało ono wyremontowane i spełnia warunki określone w przepisach.

Dłużnik zdewastował zajmowany lokal i zostanie eksmitowany do wyremontowanego pomieszczenia.

Co w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie chciał opuścić pomieszczenia tymczasowego po upływie okresu jego najmu?

Na to pytanie komornik stwierdził, że gmina ponownie musi złożyć pozew do sądu o eksmisję tego dłużnika, uzyskać wyrok o eksmisję, potem złożyć wniosek do komornika i ponownie zapłacić zaliczkę za eksmisję.

Co w tej sytuacji z pomieszczeniem tymczasowym - trzeba ponownie wskazać dłużnikowi i wynająć?

W efekcie nastąpi powtórka całej procedury, a eksmisja będzie trwać w nieskończoność.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?