Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja posiada zbiory muzealne oraz fotografie, na których uwidocznione są konkretne eksponaty muzealne np. obrazy. Do Fundacji zgłaszają się osoby prywatne i instytucje, z Polski i ze świata, zainteresowane uzyskaniem licencji na wykorzystanie fotografii różnych obiektów muzealnych poprzez jednorazową reprodukcję fotografii w celu zamieszczenia jej we własnych publikacjach. Każdorazowo Fundacja podpisuje z zainteresowaną osobą umowę, z której wynikają warunki wykorzystania udostępnionej fotografii oraz w tym zakresie udziela niewyłącznej licencji. Fotografia dostarczana jest do zamawiającego przez wysłanie pliku drogą mailową lub na płycie CD.

Jak należy na gruncie VAT rozpoznać sprzedaż niewyłącznej licencji na korzystanie przez kupującego z fotografii wyłącznie poprzez jednorazową reprodukcję przedmiotowej fotografii oraz dostarczenie pliku zawierającego tę fotografię drogą mailową lub płyty CD dla podatników z krajów UE, z poza UE oraz dla osób prywatnych zamieszkujących na terenie UE i poza UE?

Czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia ze:

- sprzedażą licencji,

- usługą elektroniczną bo plik z fotografią przesyłany jest drogą mailową w formie cyfrowej,

- eksportem towarów lub WDT bo plik z fotografią przesyłany jest na płycie CD?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację