Jak biuro maklerskie powinno rozliczać przychody swoich klientów, którymi są wspólnicy spółek osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2013 r.

PYTANIE

W zakresie obowiązku biura maklerskiego określonego w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pobór zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów określonych w art. 30a u.p.d.o.f. (m.in. od dochodu z dywidend i odsetek i dyskonta od papierów wartościowych). Biuro maklerskie prowadzi rachunki dla klientów – spółek osobowych takich jak: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa.

W jaki sposób biuro maklerskie powinno traktować spółki osobowe przy wypełnianiu obowiązków płatnika podatku zryczałtowanego wynikających z przepisów podatkowych?

Wspólnikami tych spółek są zarówno osoby fizyczne podlegające PIT jak i osoby prawne podlegające CIT.

Czy biuro maklerskie powinno badać strukturę własnością spółki (analizować kto jest wspólnikiem – osoba prawna czy osoba fizyczna) i proporcjonalnie do udziałów wspólników w spółce wypełniać obowiązki płatnika w stosunku do wspólników, osób fizycznych, wynikający z art. 41 u.p.d.o.f.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access