Czy zwolnienie dłużnika z długu będzie dla wierzyciela kosztem uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2011 r.

PYTANIE

Spółka matka posiada wierzytelności w spółce córce z tytułu:

1) dostaw, robót i usług

2) odkupionych wierzytelności osób trzecich

Spółka córka nie prowadzi już działalności, nie ma żadnego majątku i będzie likwidowana. Spółka matka posiada 100% udziałów.

Czy spółki mogą zawrzeć porozumienie o zwolnieniu wierzyciela z długu? Czy będzie to kosztem uzyskania przychodu u wierzyciela? Jeśli tak to czy w wartości netto czy brutto?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access