Czy zakres części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom może obejmować prawie 99% całego zamówienia? - OpenLEX

Czy zakres części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom może obejmować prawie 99% całego zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2012 r.

PYTANIE

Czy zakres części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom może obejmować prawie 99% całego zamówienia?

Przetarg nieograniczony na opracowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej. Wykonawca w złożonej ofercie wskazuje, że powierzy podwykonawcom 39 pozycji (m.in. opracowanie tekstów materiałów reklamowych, produkcję filmu reklamowego, opracowanie szlaków turystycznych, stron WWW) z 40 pozycji wchodzących w zakres całego zamówienia (wykonawca "zostawia" sobie wyłącznie jedną pozycję "druk materiałów reklamowych w drukarni").

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?