Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 240 Kodeksu pracy w spółce obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy i zawiera on zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Są one konsultowane w drodze pisemnego powiadomienia ze związkami zawodowymi, a następnie wysyłane do Państwowej Inspekcji Pracy w celu zatwierdzenia. Uchwałą zarządu wprowadzono nowy regulamin premii dla doradców techniczno-handlowych. Nie był on konsultowany z działającymi w spółce organizacjami związkowymi, nie został zarejestrowany w PIP i nie został wprowadzony protokołem dodatkowym do ZUZP. Nie stanowi więc integralnej części układu zbiorowego. Premia dla doradców jest przyznawana za realizację wartościowych zadań w zakresie sprzedaży oraz terminowego regulowania należności przez kontrahentów. Stanowi ona przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ustawy o PIT.

Czy wypłacona premia dla doradców stanowi koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, biorąc pod uwagę, że została wprowadzona niezgodnie z zapisami kodeksu pracy, do których zobligowana jest spółka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?