Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2004 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji szyb zespolonych opodatkowaną na zasadach ogólnych (księgi rachunkowe). W latach 2001-2004 zaciągnęła zobowiązania z tytułu importu materiałów do produkcji wyrażone w walucie obcej (euro). W obecnie chce dokonać konwersji długu na zobowiązania z tytułu kredytu wyrażonej w tej samej walucie W wyniku przeprowadzonej operacji gospodarczej nastąpi wygaśnięcie dawnego zobowiązania, które będzie następstwem powstania nowego zobowiązania. Nie nastąpi jednak przepływ środków pieniężnych za pośrednictwem banku z którego usług spółka korzysta.

Czy ujemne różnice kursowe powstałe w związku z konwersją zobowiązań z tytułu dostaw materiałów w walucie obcej na kredyt długoterminowy stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle u.p.d.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację