Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 października 2011 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2005 r.

PYTANIE

Podatnik jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Dnia 1 października 2005 r. weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego. Prezes URE wydawać będzie świadectwa pochodzenia w formie zaświadczeń. Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - dalej pr. energ. świadectwa pochodzenia stanowią dokument potwierdzający istnienie i posiadanie praw majątkowych. Są one zbywalne i stanowią towar giełdowy. Podatnik będzie więc zbywał prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia.

Czy transakcja zbycia będzie rodziła obowiązek zapłaty VAT? W jaki sposób wspólnicy spółki jawnej rozliczą się podatkowo z tej transakcji?

Nadmieniam, że w chwili obecnej korzystają z 19% podatku liniowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?