Czy sprzedaż dokonana na rzecz zleceniobiorców podlega obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania (nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.) sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 33 załącznika, jako czynność zwolniona została wymieniona - dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Czy forma zatrudnienia ma dla tego wyłączenia znaczenie?

Czy sprzedaż pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie również korzysta ze zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access