Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Spółka szwajcarska, która jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju wynajmuje w Polsce od podmiotu krajowego powierzchnię biurową i najem ten refakturuje na inny podmiot polski. Biorąc pod uwagę rodzaj refakturowanych usług korzysta ze zwolnienia z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego określonego w § 1 pkt 1 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (polski klient rozlicza VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia). Oprócz tego spółka szwajcarska posiada w Polsce przedstawicielstwo, które ma zostać zlikwidowane, a posiadany tu majątek w postaci wyposażenia oraz środków trwałych (w tym samochód osobowy) ma być sprzedany polskim kontrahentom. Sprzedającym, jak rozumiem, musi być spółka szwajcarska a nie jej przedstawicielstwo, które ze swej natury nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Jak na gruncie VAT rozliczyć taką sprzedaż, skoro towary znajdują się już w Polsce?

Czy jest możliwość uniknięcia konieczności zarejestrowania się spółki szwajcarskiej jako podatnika VAT czynnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?