Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2011 r.

PYTANIE

Spółka cywilna w 2009 r. podpisała umowę leasingu finansowego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Na początku okresu leasingu otrzymała od leasingodawcy fakturę, z której została zaksięgowana w koszty część odsetkowa dotycząca całego okresu leasingu. W 2011 r. co miesiąc firma leasingowa wystawia faktury korekty "in plus" do faktury pierwotnej z początku okresu leasingowego, w których zostaje podwyższona stawka %, co podwyższa część odsetkową.

Czy spółka może zarachować w koszty działalności skorygowaną część odsetkową w momencie wystawienia faktury korekty?

Czy co miesiąc należy cofać się i korygować koszty roku 2009, w którym wystawiona była faktura pierwotna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?