Czy przychód uzyskiwany przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie stanowi dla tej osoby przychód z działalności wykonywanej... - OpenLEX

Czy przychód uzyskiwany przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie stanowi dla tej osoby przychód z działalności wykonywanej osobiście?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenie z Panią X na sprzątanie klatek schodowych, posesji. Zawieramy umowy na rok czasu i przedłużamy je. W umowie określono wysokość wynagrodzenia np. 1000 zł brutto miesięcznie, które zostanie pomniejszone o składki emerytalno rentowe, podatek i składkę zdrowotną. Jako płatnik pobieramy 18% podatku stosując 20% koszty uzyskania przychodu (koszty uzyskania przychodu rozlicza się od przychodu pomniejszonego o potracone przez pracodawcę składki ZUS). W umowie brak jest zapisu, że zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania zleceniobiorcy wobec osób trzecich.

Czy osiągany przychód to przychód z działalności wykonywanej osobiście?

Czy prawidłowo pobieramy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?