Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prowadzący instalację posiadający zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych jest zobligowany do zmiany pozwolenia w zakresie zmiany danych adresowych (tj. zmiana nazwy ulicy), jeżeli art. 55 ustawy z 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dalej u.s.h.u.e. nie obejmuje przedmiotowej zmiany?

W przypadku konieczności dokonania zmiany zezwolenia - jakie dokumenty powinien złożyć prowadzący instalację?

Czy w tym przypadku konieczne jest, aby wniosek zawierał wszystkie dane, o których mowa w art. 53 u.s.h.u.e., zgodnie z art. 55 ust. 3 u.s.h.u.e.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?