Czy powstanie przychód z tytułu zwiększenia ilości udziałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wartości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., która ma kapitał podstawowy w wysokości 51.000 zł. Składa się na niego 30 udziałów po 1700 zł. Ponadto mamy kapitał zapasowy w wysokości ok. 6.000.000 zł. Chcemy sprzedać kilku osobom po jednym udziale po wartości księgowej wynikającej z bilansu czyli za około 200.000 zł za udział. Cena ta wydaje się naszym potencjalnym nabywcom za wysoka. W związku z tym spółka chce zastąpić udziały stanowiące kapitał zakładowy z 30 udziałów po 1700 zł na 300 udziałów po 170 zł. W ten sposób wartość księgowa udziału sprzedawanego potencjalnemu nabywcy wyniosłaby nie 200.000 zł a 20.000 zł za udział.

Czy czynność zwiększenia ilości udziałów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wartości przy założeniu niezmienności ogólnej wysokości kapitału zakładowego spowoduje po stronie spółki powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access