Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2005 r.

PYTANIE

Czy podmioty powiązane naruszają art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g., dokonując wzajemnego potrącenia wierzytelności (kompensata) przekraczającego 15.000 euro?

Dodam, że kompensata jest uzgodniona między stronami w oparciu o art. 498 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ma formę pisemną. Nasza wątpliwość pojawiła się po szkoleniu, na którym prowadząca z urzędu skarbowego zaprezentowała stanowisko, które jest ostatnio podzielane, w jej opinii, przez władze skarbowe, które kwestionują tę formę rozliczeń jako zgodną z prawem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?