Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z umową, zakład ubezpieczeniowy wyraził zgodę na naprawę uszkodzonych pojazdów ubezpieczającego - spółki z o. o. przez warsztat naprawczy pojazdów należący spółki z o. o. W celu likwidacji szkody, spółka sporządza kalkulację kosztów związanych z naprawą pojazdów. Odszkodowanie zaś wypłacane jest z polisy AC ubezpieczającego bądź z polisy OC sprawcy. Spółka sporządza kalkulacje kosztów naprawy w wartościach netto (bez VAT). Po wykonaniu naprawy, spółka obciążeniową zakład ubezpieczeniowy notą księgową (w wartościach netto) i księguje w pozostałe przychodowy operacyjne. Materiały, robocizna związane z naprawą uszkodzonych pojazdów na bieżącą są księgowane w ciężar wyodrębnionych kosztów.

Czy postępujemy prawidłowo, obciążając ubezpieczyciela notą księgową w wartościach netto (bez VAT) i od zakupionych materiałów, pobranych z magazynu do likwidacji szkody, odliczamy naliczony podatek VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?