Czy podatek, jaki należy zapłacić od przekazanych pracownikom bonów towarowych, można wyliczyć i zapłacić ze środków ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Pracodawca zarządził zakup bonów towarowych o wartości 250 zł dla każdego pracownika.

Czy podatek, jaki należy zapłacić od przekazanych bonów można wyliczyć i zapłacić ze środków ZFŚS? W jaki sposób powinny być przekazane te bony? Czy wystarczy tylko lista z podpisami pracowników, na której to widnieje informacja o wartości netto bonów? Należy również zwrócić uwagę na to, że co niektórzy pracownicy przekroczyli pierwszy próg podatkowy, dlatego wartość brutto podarunku będzie dla nich większa.

Jak dokładnie powinno przebiegać podarowanie tych bonów? Jak je rozliczyć i zaewidencjonować w księgach rachunkowych firmy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access