Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 11 ust. 1. i związany z nim pkt 12 załącznika III do rozporządzenia 517/2014: Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają HFC o GWP równym 2 500 lub większym lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej - 50°C, dotyczy również urządzeń klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej?

Czy po 1.01.2020 r. będzie można stosować fluorowane gazy o GWP >= 2500 ekwiwalentu CO2 do konserwacji i serwisowania już istniejących urządzeń klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?