Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 stycznia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r.

PYTANIE

Naczelnik urzędu skarbowego na podstawie art. 82 § 1 pkt 1, art. 292, art. 286 § 1 pkt 5 o.p. wystąpił do organu gminy o udostępnienie kserokopii dziennika budowy dla inwestycji realizowanej przez konkretnego wykonawcę. Zgodnie z treścią pisma US dziennik jest niezbędny do oceny prawidłowości rozliczenia przez wykonawcę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Czy organ gminy winien zadośćuczynić żądaniom organu podatkowego i udostępnić na wniosek kserokopie dziennika budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?