Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Spółka robiła wypłaty dla działalności opisanych w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. z tytułu uprawiania sportu na podstawie umów z zawodnikami. Charakterystyka umów: Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - umowa cywilnoprawna.

Najważniejsze zapisy umów:

1)

Zawodnik zobowiązywał się za wynagrodzeniem do reprezentowania barw Klubu w charakterze piłkarza we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Klub.

2)

Kontrakt zawierany był na czas określony.

3)

W trakcie kontraktu Klub wypłacał Zawodnikowi wynagrodzenie kontraktowe w określonej kwocie brutto, za cały okres trwania umowy:

a)

wypłata określonej kwoty następowała w następujący sposób:

b)

za sezon... w kwocie... czyli miesięcznie....

c)

każda z wymienionych rat składała się ze stypendium sportowego w wysokości minimalnej płacy pracowniczej ustalonej przez Ministerstwo Pracy, oraz pozostałej części stanowiącej nagrodę,

d)

dodatkowo klub odprowadzał składki na rzecz ZUS w wysokości przewidzianej dla stypendium sportowego jak wyżej.

Ponadto dokonano zapisu, że "Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem profesjonalnym" przyjęte Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 r. Zarządu PZPN stanowią integralną część każdego kontraktu.

Dlatego spółka naliczała, potrącała i odprowadzała składki społeczne, FP, FGŚP w wysokości jak dla stypendium sportowego stanowiącego wysokość minimalnej płacy pracowniczej realizując zapisy umowy.

Czy wymienione umowy mogły ograniczać składki ZUS tylko do stypendium sportowego?

Zawodnicy nie są amatorami lecz profesjonalistami.

Czy spółka prawidłowo wykonywała swoje obowiązki wynikające z u.s.u.s.?

Czy umowy te były prawidłowo zawierane ograniczając składki ZUS do stypendium sportowego?

Czy nagrody uzyskiwane przez zawodników i sztab szkoleniowy mogą korzystać ze zwolnienia składek ZUS (wypłacane środki są własne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?