Czy można stosować stawkę VAT 7% dla przychodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (usługi hotelowe) oraz stawkę 22% dla przychodów osiąganych z tytułu najmu na cele inne niż mieszkalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność usługową w zakresie świadczenia usług noclegowych (hotel). Jestem właścicielką kamienicy, w której część pomieszczeń przeznaczyłam na prowadzoną działalność gospodarczą, część pomieszczeń wynajmuję dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a część jako lokale mieszkalne. Jestem płatnikiem VAT. Z tytułu najmu lokali na cele działalności gospodarczej wystawiam dla poszczególnych najemców fakturę VAT i opodatkowuję je stawką 22%. Natomiast dla najemców wynajmowanych pomieszczeń dla celów mieszkalnych wystawiam co miesiąc z tytułu czynszu pokwitowania. W deklaracji VAT-7 za dany miesiąc rozliczeniowy wykazuję kwotę obrotu uzyskanego z tytułu świadczonych usług hotelowych (stawka VAT 7%, PKWiU 55.23.10) i kwotę obrotu uzyskanego z tytułu najmu lokali na cele działalności gospodarczej (stawka VAT 22%). Nie wykazuję w deklaracji VAT-7 kwoty obrotu z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne.

Czy w tej sytuacji mogę stosować stawkę VAT w wysokości 7% dla przychodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (usługi hotelowe) i stawkę 22% dla przychodów osiąganych z tytułu najmu na cele inne niż mieszkalne i nie wykazywać przychodu z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access