Czy możliwe jest przekazywanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych firmie występującej jako pośrednik w obrocie odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2017 r.

PYTANIE

Czy możliwe jest przekazywanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych firmie, która posiada zezwolenia na transport oraz zbieranie ww. odpadów, występującej jako pośrednik w obrocie odpadami zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Czy powinniśmy znać końcowy proces, jakiemu zostały poddane odpady, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 u.o. oraz do jakiej instalacji zostały przekazane przez ww. firmę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access