Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Kycia Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Czy dyrektor SP ZOZ-u może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych (konkretnie chodzi o 24-godzinne zabezpieczenie obsady lekarskiej w ambulatorium szpitalnego oddziału ratunkowego) z gabinetami lekarskimi, których właścicielami są lekarze, aktualnie zatrudnieni w danym szpitalu i z tego tytułu udzielają świadczeń, w tym również pełnią dyżury medyczne w macierzystych oddziałach na podstawie etatu?

W rezultacie zawarcia takich umów lekarz będzie udzielał podobnych świadczeń w dwóch formach:

1) w swoim oddziale, jako pracownik, ze stosunku pracy w oparciu o art. 32j ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

2) w szpitalnym oddziale ratunkowym, jako odrębny podmiot, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w oparciu o art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?