Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas dokonywania kontroli w szkole niepublicznej ustalono wysokość dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Następnie została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu należności, o której mowa powyżej. Organ prowadzący odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO utrzymało wydaną decyzję w mocy i w związku z tym, organ prowadzący zwrócił się o rozłożenie spłaty należności na raty.

Czy w związku z powyższym decyzja w sprawie rozłożenia na raty powinna być decyzją administracyjną, czy może mieć formę zwykłego pisma informującego o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty należności na raty?

Jakie byłoby dalsze postępowanie gdyby organ prowadzący nie dokonał zapłaty należności pomimo rozłożenia jej na raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?