Pytania i odpowiedzi

Kto sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w firmie świadczącej usługi pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak w prawidłowy sposób dokonać zmiany kwoty przyznanego dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Komu przysługuje zasiłek szkolny i stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy określić liczbę stanowisk kierowniczych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakich formalności należy dokonać, by odliczać 100% od krótkoterminowego najmu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w drodze, której właścicielem jest gmina, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie następuje wygaśnięcie mandatu radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wydać kopię świadectwa pracy znajdującego się w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy na terenie Polski można posługiwać się niemieckim kodem EAN wyrobu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy przysługuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy opłacać ze zlecenia składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie nauczyciela za czas zagranicznego urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w oświacie w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług sprzątania w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dochody uzyskane w Kambodży należy opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy liczyć amortyzację, gdy podatnik stał się czynnym podatnikiem podatku VAT od września?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż przez biuro podróży wycieczek i ubezpieczeń do wycieczek jest sprzedażą mieszaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę tapicerowania siedzeń samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dopłaty wspólników spółki komandytowej podlegają PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy incydentalna pożyczka spółki komandytowej dla spółki z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka, jako pożyczkobiorca powinna zapłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku otrzymania dwóch osobnych płatności w różnych dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto ma obowiązek wystawić PIT-11 przejętym pracownikom na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługi wytwarzania altan wolnostojących na zamówienie klienta z własnego materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć dokument w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należne wynagrodzenie za sprzedaż złomu należy uznać za kwotę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić pracownika na dwóch różnych stanowiskach pracy w ramach jednej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w przedszkolu, będącym samorządową jednostką budżetową, można zatrudnić palacza na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Która ze współpracujących ściśle firm odpowiada za stan techniczny maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W którym roku należy sporządzić pierwsze sprawozdanie skonsolidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować VAT transakcję wykonania usługi remontowo-budowlanej w Szwecji i jak wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy nabywając samochód ciężarowy, należy złożyć informację VAT-23 i dokonać zapłaty podatku z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do ewidencji płatności za pośrednictwem PayPal?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakiej dacie wykazać fakturę korygującą z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Czy osoba świadcząca usługi wynajmu ma obowiązek wręczenia oryginału paragonu fiskalnego klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy możliwa jest refaktura na materiał budowlany zakupiony przez wykonawcę usługi budowlanej dla klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od stycznia 2020 roku konieczne jest raportowanie przesunięć do magazynu call-off stock?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w przypadku błędnych danych adresowych kontrahenta należy robić korektę JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy naliczać składki PPK od wynagrodzenia po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką należy przyjąć wartość do podstawy opodatkowania PCC od zakupu udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakimi kwalifikacjami powinien legitymować się kierownik pracowni tomografii komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zbierać odpady gruzu budowlanego i ceglanego na wydzielonej części nieużytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki jest harmonogram prac związanych z wdrożeniem PPK dla firmy zatrudniającej poniżej 50 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy teren może mieć jednocześnie w tym samym obszarze 2 różne przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo przyglądać się stosowaniu przymusu bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak powinna wyglądać przykładowa procedura dotycząca usunięcia danych przez pracodawcę gromadzonych w związku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne