Questions and answers

Jak określić moment powstania przychodu, gdy zakończenie usługi dokumentowane jest raportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować umorzenie niespłaconej przez byłego pracownika pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak realizować procedurę „Niebieskiej karty”?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodów przy zerowym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów zakupionych za kwotę wyższą niż ich wartość nominalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać wydatek na zakup podręczników dla nowego ucznia, który przyszedł do szkoły w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak zaksięgować darowiznę budynku częściowo zamortyzowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować rozbiórkę niewielkiego, nieczynnego i uszkodzonego komina na dachu magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto dysponuje planem i zaciąga zobowiązania w imieniu filii szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej formie należy udokumentować fakt przeprowadzenia szkolenia bhp dla uczniów technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej odległości od kąpieliska mogą poruszać się jednostki pływające typu skuter wodny, motorówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ujmować jednorazowe świadczenie na start nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z czego wynika obowiązek zapewnienia wentylacji awaryjnej w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co to jest maszyna w ruchu grożąca urazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy brak faktury lub rachunku pozwala na ujęcie wydatku w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja wydana na etapie pozwolenia na budowę może zmienić ustalenia decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dla instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym można wydać odrębne pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy jeżeli rodzina objęta jest wsparciem asystenta rodziny, to musi być on powołany do grupy roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy matka może złożyć osobne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na każdego z synów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możemy uchylić świadczenia z FA i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy poinformować komornika o wpłacie dokonanej przez dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia liczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy po przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną powinniśmy dokonać zmian księgowych w kapitale podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy powstaje obowiązek zapłaty PCC w przypadku zakupu używanych zegarków na portalach typu Allegro, eBay itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% podatku VAT od zakupu quada?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy użyczenie pojazdu przez wspólnika generuje przychody u innych wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane od obywatela Ukrainy niezbędne do przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie formalności są niezbędne przy zatrudnieniu obywatela Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie skutki niesie za sobą nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., SASIN ALEKSANDRA | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na okres miesiąca w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak odliczyć VAT w przypadku oddania samochodów do odpłatnego korzystania przez spółki zależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien postąpić organ przy sprzedaży budynków, gdy miejsca postojowe są zlokalizowane na innej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak skorygować błąd który ma istotny wpływ na sprawozdania finansowe jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować dorobienie klucza numerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Na jakich zasadach dokonywać zajęcia wynagrodzenia zleceniobiorcy, który jest emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej odległości od studni można zlokalizować naziemny zbiornik gazu propan-butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakiej wysokości ująć w księgach przyjętą cesją leasingu operacyjnego wartość przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości, która była rozbudowywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne