Questions and answers

Czy przesłać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w sytuacji kiedy klient zapłaci odsetki po terminie mamy prawo wystawić notę odsetkową do noty odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wydać decyzję w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wykazać kombatanckie świadczenie pieniężne jako dochód nieopodatkowany w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy z pracownikiem można zawrzeć jednocześnie kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi świadczone przez instruktora narciarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są formalne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych dla spółki powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać film reklamowy o spółce jako wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na udzielanie przez lekarza świadczeń z zakresu medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Baranowska Agata | Aktualne

Jak rozliczać osoby poniżej 26 roku życie, które obejmie nowelizacja o zerowym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w spółce komandytowej wydatki związane z używaniem samochodu osobowego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję, w której faktura jest wystawiana na firmę ze Szwajcarii, a towar trafia do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić okres zatrudnienia uprawniający do nagrody jubileuszowej pracownicy szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać zakup odpadów i metali żelaznych od kontrahentów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wyliczyć wysługę lat, jeśli jednostka samorządowa chce zatrudnić emerytowanego policjanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę w sytuacji, w której kontrahent odmówił przyjęcia towaru, ale towar zakupiła inna firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy będzie przysługiwał dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy budowa ścieżek rowerowych może być finansowana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy były pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy decyzja, która stała się ostateczna i prawomocna, może być uchylona, zmieniona organ stwierdza jej wygaśnięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można samowolnie zasypać staw, który nie widnieje na mapach ewidencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy można udostępnić dokumentację zgromadzoną w ramach procedury "Niebieskie Karty''?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uwzględniać parametry mpzp dla tej inwestycji, które są już przekroczone istniejącą zabudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy należy wydać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od 01.10.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie usług biura detektywistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy posiłki lub drobne produkty gastronomiczne zapewnione pracownikom stanowią dla nich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przyznać stronie prawo do świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy spółka zależna może ujmować koszty związane z restrukturyzacją w grupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy taka inwestycja wymaga dokonania zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy usytuowanie kompostownika na granicy z działką sąsiednią jest dozwolone?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy właściciel gruntu może obciążyć przedsiębiorcę kosztem sporządzenia operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w przedszkolu można korzystać z kart pracy zakupionych w wydawnictwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wnieść towar handlowy do nowo utworzonej spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik może użyczyć lub wynająć lokal spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej podlega dozorowi technicznemu UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne