Jaka jest kwota wolna od potrąceń a jaką kwotę pracodawca jest zobowiązany przelać na rzecz syndyka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ogłosił upadłość konsumencką, otrzymaliśmy pismo od syndyka dotyczące zajęcia wynagrodzenia (umowa o pracę na pełny etat, brak informacji o innych źródłach zarobkowania). Pracownik ma na utrzymaniu dwoje dzieci i małżonka. Pracownik zarabia 3700 zł netto.

Jaka jest kwota wolna od potrąceń a jaką kwotę pracodawca jest zobowiązany przelać na rzecz syndyka i jaka jest podstawa prawna?

Czy będą miały zastosowanie przepisy art. 63 ust. 1b prawa upadłościowego (syndyk pouczył o tej regulacji w treści)?

Jaka byłaby kwota wolna od potrąceń a jaką kwotę pracodawca jest zobowiązany przelać na rzecz syndyka i jaka jest podstawa prawna w przypadku, gdyby pracownik w tej samej sytuacji życiowej zarabiał 6000 zł netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX