Questions and answers

Czy rejestr szkoleń pracowników może być umieszczony na dysku dostępnym dla wszystkich pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od wybudowania chodnika wchodzącego na cudzy grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedając wyposażenie razem z mieszkaniem, mogłoby to wszystko podlegać pod zwolnienie jako transakcja kompleksowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntów zadrzewionych i zakrzewionych podlega zwolnieniu od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega opodatkowaniu VAT i jak powinna być udokumentowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy świadczący tzw. imprezę integracyjną może odliczyć VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy użyczenie samochodu służbowego pracownikowi lub innemu podatnikowi będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość części uzyskanych w ramach gwarancji od dostawcy należy wykazać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w liceum trzyletnim i czteroletnim powinny być dwa oddzielne programy wychowawczo-profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku montażu klimatyzatorów w garażu budynku mieszkalnego podatnik ma prawo zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w regulaminie wynagradzania nauczycieli powinno znaleźć się uregulowanie o funduszu na dodatki motywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wydać decyzję odmawiającą KDR czy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zaległy podatek od budynków można uregulować w zeznaniu rocznym bez odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zaliczki uproszczone należy opłacać do końca roku także po zakończeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zawarcie umowy zlecenia wyłącza z KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zrywki używane do pakowania pieczywa, drożdżówek sprzedawanych luzem podlegają opłacie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do sprzedaży piasku wydobytego we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki ma obowiązkowy split payment dla nabywania i sprzedaży makulatury, odpadów itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT będzie miała sprzedaż towarów z magazynu w Rumunii, w tym czy i kiedy dojdzie do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełniać podpis elektroniczny przy składaniu dokumenty JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Jak kształtują się obowiązki podatkowe dzieci po śmierci matki, którą łączyła wspólność majątkowa z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak najkorzystniej sprzedać samochód, gdy przy zakupie odliczono 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy określić, jaki byłby stopień awansu zawodowego nauczyciela, który w 1999 r. przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż usług elektronicznych dla odbiorców spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy poprawnie zawrzeć umowę z nauczycielami zatrudnionymi od początku roku szkolnego 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak naliczać podatek w przypadku pracownika delegowanego do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT najem prywatny, jeśli podatnik likwiduje prowadzoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę od kontrahenta z UK za wydatki poniesione podczas delegacji w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup koszulek na Litwie, a następnie ich sprzedaż poprzez sklep internetowy do UE i poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak skorygować błędny NIP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług kursów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać fakturę zaliczkową, jeśli klient uregulował fakturę w 3 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wykazać import usług w przypadku prowizji od płatności kartą płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy stosować podzieloną płatność przy sprzedaży elektroniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto jest zleceniodawcą wpłaty gotówkowej powyżej 1000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Od należy uchylić prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na uprawnioną umieszczoną w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien wykorzystać urlop uzupełniający, przypadający po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób kontynuować amortyzację pojazdu, gdy jego część zamortyzowano w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinien określić cenę wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt sprzedawanych udziałów po podziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podatek przy sprzedaży udziałów nabytych za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić obcokrajowca w Polsce na stanowisku niepedagogicznym na umowę o pracę w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką podatku pracodawca powinien rozliczyć dochody pracownika do 26 lat od sierpnia do grudnia 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co należy skontrolować w zakresie obowiązku organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest zmianą sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy biorący samochód w użyczenie może ująć w kosztach polisę OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do ceny ścieków dla najemcy nieruchomości można doliczyć marżę za obsługę i remonty kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne