Questions and answers

Jakie skutki ma obowiązkowy split payment dla nabywania i sprzedaży makulatury, odpadów itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miała sprzedaż towarów z magazynu w Rumunii, w tym czy i kiedy dojdzie do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełniać podpis elektroniczny przy składaniu dokumenty JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Jak kształtują się obowiązki podatkowe dzieci po śmierci matki, którą łączyła wspólność majątkowa z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak najkorzystniej sprzedać samochód, gdy przy zakupie odliczono 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy określić, jaki byłby stopień awansu zawodowego nauczyciela, który w 1999 r. przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż usług elektronicznych dla odbiorców spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy poprawnie zawrzeć umowę z nauczycielami zatrudnionymi od początku roku szkolnego 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak naliczać podatek w przypadku pracownika delegowanego do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT najem prywatny, jeśli podatnik likwiduje prowadzoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę od kontrahenta z UK za wydatki poniesione podczas delegacji w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup koszulek na Litwie, a następnie ich sprzedaż poprzez sklep internetowy do UE i poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak skorygować błędny NIP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług kursów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać fakturę zaliczkową, jeśli klient uregulował fakturę w 3 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wykazać import usług w przypadku prowizji od płatności kartą płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy stosować podzieloną płatność przy sprzedaży elektroniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto jest zleceniodawcą wpłaty gotówkowej powyżej 1000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Od należy uchylić prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na uprawnioną umieszczoną w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób kontynuować amortyzację pojazdu, gdy jego część zamortyzowano w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinien określić cenę wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt sprzedawanych udziałów po podziale spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podatek przy sprzedaży udziałów nabytych za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić obcokrajowca w Polsce na stanowisku niepedagogicznym na umowę o pracę w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką podatku pracodawca powinien rozliczyć dochody pracownika do 26 lat od sierpnia do grudnia 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co należy skontrolować w zakresie obowiązku organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest zmianą sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy biorący samochód w użyczenie może ująć w kosztach polisę OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do ceny ścieków dla najemcy nieruchomości można doliczyć marżę za obsługę i remonty kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gmina może nasadzić drzewa w odległości do 150 cm od jezdni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy gmina może udzielić zamówienia na przebudowę drogi w trybie z wolnej ręki własnemu zakładowi budżetowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość wydania decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy kontrola WIOŚ jest zalecana, jeżeli zmiana dot. miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można uchylić decyzję o uprawomocnieniu się, jeśli inwestor nadał w terminie niezbędne dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić nauczania przedmiotów zawodowych, do których posiada kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji jednostka medyczna powinna powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy zakład może posiadać dwa pozwolenia zintegrowane wydane przez dwa różne organy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki będzie właściwy kod odpadu dla odpadów powstających w zakładzie zajmującym się modernizacją pociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie dane szkoła podstawowa może pozyskiwać od kandydata – ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie zmiany wprowadzić w planie finansowym w związku z wygaszaniem gimnazjów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne