Questions and answers

Czy zgłoszenie płatnika składek ZUS wymaga podania kodu tytułu ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do której klasy należy przypisać ucznia, który powtarza klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ewidencjonować wydatki, które zostały poniesione z otrzymanej subwencji w ramach tarczy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie mogą być powody odmowy przyjęcia do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie opłaty obowiązują przy zmianie stawki rocznej opłaty z 3% na 2%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak należy księgować otrzymane przez szpital środki finansowe w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy prawidłowo udokumentować wniosek o stypendium socjalne w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wyznaczyć początkową datę stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy zaliczać okresy pracy w innych placówkach do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak odliczyć VAT z faktury za naprawę samochodu, której koszty w połowie ponosi ubezpieczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować duńskie przychody, jeśli w Polsce także uzyskano przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenie usługi budowlanej na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać pomoc finansową z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak teraz firma może stworzyć karty ewidencji odpadów z wpisami od początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych wpływ raty pożyczki mieszkaniowej na konto ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową pracownikowi samorządowemu, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować w gminie będącej partnerem projektu środki otrzymane od Fundacji Rozwoju Regionów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy dokonać korekty w sytuacji, gdy stosowano błędną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy można wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik powinien się wyłączyć od postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto może założyć biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto musi potwierdzić, że otrzymał i przemieścił towary do kraju unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien prowadzić postępowanie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto wypisuje zgodę na nadgodziny w szkole, w której zatrudnieni są małżonkowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie rozszerzyć zakres wydanej decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Od kiedy i w jakiej wysokości wypłacić opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad małoletnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS-ie w związku z przekroczeniem 10% kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy ustalić prawo do zasiłku rodzinnego ze względu na utratę dochodu w maju br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim paragrafie budżetowym zakwalifikować zakup obiadów dla uczestników powiatowego domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować zwrot podatnikowi oprocentowania z nadpłaty podatku nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracownikom samorządowym pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Z jakim dniem powinna wejść w życie uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy nie dopełniono obowiązku rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi wpisuje się w ustalenia dla terenu RM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy informacja o konieczności pracy w maseczce powinna znaleźć się w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy informacja o tym, że określona osoba była molestowana seksualnie stanowi szczególną kategorię danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna która pozwalałaby na zrealizowanie inwestycji usunięcia słupa bez zgody sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana sprawdzających, gdy inwestor chce wydzielić dodatkowe mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy jest potrzebny kierownik budowy na okres od zakończenia etapu do rozpoczęcia nowego z nowym kierownikiem budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy karta charakterystyki jest wymagana dla mydła antybakteryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C może być zatrudniony na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy kontener służący do magazynowania środków chemicznych powinien mieć oznakowanie CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy możliwym jest wprowadzenie strefy ochronnej terenu zamkniętego w planie miejscowym bez uprzedniej zmiany studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy można przyjąć zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia od składek, jeżeli przedsiębiorca ma zadłużenie w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zatwierdzić podział działki Br?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne