Questions and answers

Czy można wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika niepełnosprawnego, jeśli pracodawca otrzymał dofinansowanie ze środków FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy nowacja spełnia definicję uregulowania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od wydatków rady pracowniczej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za czynności radców prawnych to kwota netto, czy kwota brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podpis elektroniczny musi posiadać uwidoczniony znak graficzny w konkretnym miejscu na dokumencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe przy płatnościach realizowanych za pośrednictwem platformy STRIPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może przejąć środki z ZFŚS i nie wypłacać ich pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z części dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może rozpocząć urlop od dnia grafikowo wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy regulamin placu zabaw należy traktować jako element placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy regulamin wynagradzania może przewidywać wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy są urazem jednostki oznaczone w klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych numerami T93 i M23.8?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy skierowanie może być wystawione po dacie wpisu na listę oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej bez wymaganej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy uczeń jest zobowiązany przystąpić do egzaminu poprawkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wewnętrzna organizacja świadczeniodawcy wpływa na zakres umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wójt może stosować wyższe stawki za 1 km przewozu ucznia niż wynika to z przepisów prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w WZ należy wskazać nazwę konkretnego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wypadek na posesji rodziców, których pracownik odwiedził, jest wypadkiem w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą całość wpłaconej zaliczki na WNT postąpimy prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zakład stomatologiczny może być przedsięwzięciem w celu przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zakład w którym są chłodziarki musi mieć pracownika z certyfikatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jest postępowaniem administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zmiana kategorii publicznej drogi wojewódzkiej na powiatową skutkuje przeniesieniem jej własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy żona może amortyzować samochód ciężarowy zakupiony przez męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do kiedy zachowują moc deklaracje złożone do lekarza pediatry przez przedstawiciela ustawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Do której grupy pracowników, przy szkoleniach bhp, kwalifikuje się ratownik wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi zabezpieczenia na własnej nieruchomości na rzecz innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich świadczeń dotyczy wymóg leczenia w warunkach szpitalnych z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakiego zapisu należy dokonać w świadectwie pracy o urlopie wypoczynkowym nauczyciela feryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlegają od 1 lipca 2020 r. przetwory z warzyw, owoców, orzechów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakiej stawce VAT podlegają usługi artystyczne wraz z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może nieść za sobą zbyt szeroko lub zbyt ogólnie postawiony warunek udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy posiadanie certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż na zasadach dropshippingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma handel kryptowalutami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakimi kwalifikacjami powinien legitymować się płetwonurek wykonujący wewnętrzną ocenę zbiornika p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak naliczyć na liście płac dodatkowy pakiet medyczny finansowany w 100% przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak policzyć podatek po przekroczeniu progu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno podejść się do stworzenia planu nawożenia azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić stawki zabezpieczenia roszczeń dla odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową domu, który w działalności wykorzystywany jest częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać płatności spółki, jeżeli nie przedstawiono faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać świadczone usługi transportowe na rzecz kontrahentów krajowych i unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym płatności nieudokumentowane fakturami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wyksięgować z rozliczeń międzyokresowych nierozliczoną kwotę zakończonego w 2016 r. projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować osady z dna pozostałych po nieistniejącej cukrowni osadników wody z płukania buraków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne