Questions and answers

Czy inwestor, który podtrzymuje zamiar wycinki powinien wystąpić z nowym wnioskiem dot. wycinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można przedłużyć urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi niepedagogicznemu w każdym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny względem pracownika w związku z wykonywaniem przez niego pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy następuje zmiana decyzji wz, jeśli zmienia się powierzchnia działki i obszar inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy odpad biodegradowalny - trawa/liście wymaga prowadzenia ewidencji KPO/KEO i zgłoszenia do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy podpis elektroniczny, którym opatrzono ofertę, powinien być ważny przez cały termin związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy po przegranej sprawie w sądzie można zrobić korektę faktury "do zera"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom objętym wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracodawca w ramach redukcji etatów w czasach pandemii, może zrezygnować z utrzymywania stanowiska Inspektora BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi agencji można powierzyć obsługę suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy program doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII może być zatwierdzony dopiero w II semestrze roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy regulują wyposażenie rusztowań modułowych klinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przy dokonywaniu korekty cen transferowych należy posiadać oświadczenie o korekcie kontrahenta powiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy punkt skupu złomu musi posiadać własną wagę, czy może przyjmować wagę odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy regulamin rady redagogicznej należy wprowadzić uchwałą rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy różnice kursowe przy faktoringu odwróconym są przychodem/kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółce przysługuje zwolnienie z opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka jawna może wystąpić o zwolnienie z ZUS 50% składek za miesiące marzec i kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów może figurować na KPO w miejscu przyjmującego odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy sprzedaż uszkodzonych palet nie jako odpad i z pominięciem ewidencji odpadów jest zgodna z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy uprawnienia IIW pozwalają obsługiwać wciągniki i wciągarki sterowane radiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wpisu w zakresie Działu XI dokona urząd na podstawie dodanej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w pojęciu okien połaciowych mieszczą się tzw. "okna kolankowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy w przypadku zatrudnienia pracownika w ramach dwóch umów o pracę należy zakładać drugie akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wstawienie zasuw na użytkowanej od dawna sieci wodociągowej powoduje zwiększenie wartości początkowej sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wykonanie piłkochwytów wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy ze względu na epidemię COVID-19 należy przedłużyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do jakich przedsięwzięć należy zakwalifikować instalację do produkcji betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jaki dokument potwierdza okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie pracownik socjalny ma możliwości wobec osoby starszej w przypadku konfliktu rodzinnego z córką?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w w zakresie amortyzacji wywołuje aport składników majątkowych do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna ujmować amortyzację jednorazową pozostałych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne