Questions and answers

Czy przed uzyskaniem decyzji rekultywacyjnej konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rozwiedzeni małżonkowie mogą bezpiecznie dokonać darowizny między sobą poprzez syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka zagraniczna jest wprowadzającym baterie i akumulatory i musi być wpisana w takim zakresie w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy spółka zagraniczna jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i musi być wpisana w takim zakresie w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedając towary dla osób fizycznych za granicą, muszę nabijać tę transakcję na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa powierzenia zadań służby bhp specjaliście zewnętrznemu może być zawarta w formie ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy usługi masażu relaksacyjnego mogą zostać opodatkowane kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy w budynku stodoły można zaprojektować niewielką część przeznaczoną do chowu drobiu i trzody?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy WNT również obejmie konieczność oznaczania faktur pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych bank powinien otrzymać odrębne pismo rozstrzygające zbieg?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego może być pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wydruk transakcji otrzymany przez aplikację od kontrahenta z Norwegii można ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy za część etatu należy się ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zarząd spółki może się nie zgodzić z zaleceniami biegłego rewidenta podczas badania ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zbiornik na olej napędowy nie związany trwale z gruntem podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z tytułu zakupu psa należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile nauczycielowi należy się urlopu za cały rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka odprawa przysługuje nauczycielowi odchodzącemu na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usługi wycięcia trawnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować przy usłudze odczytu wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką pieczątkę stawia się na kopii arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką prawidłową nazwę powinna mieć branżowa szkoła II stopnia założona w centrum kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę renowacji ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie informacje powinna zawierać księga uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakiej treści zaświadczenie otrzymuje uczeń realizujący obowiązek szkolny w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie konsekwencje niesie rozwiazanie umowy w pierwszym dniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie są zasady kierowania do Klubu Integracji Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstają w związku z otrzymaniem postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć projektant do remontu zabytku wpisanego do rejestru zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega obowiązkowo zleceniobiorca, który ma ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jaki współczynnik należy zastosować ustalając wynagrodzenie ratownika medycznego posiadającego wykształcenie licencjackie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ma zakończyć się postępowanie, jeśli inwestor wycofał zgłoszenie budowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel uzyskał przygotowanie pedagogiczne na studiach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy opodatkować gospodarstwo oraz działkę rolną w poniższym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy rozumieć sformułowanie "nowo zakładana jednostka systemu oświaty"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak powinien brzmieć dokument wyznaczający administratora systemów informatycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie „normalnego wynagrodzenia za pracę”?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak traktować wielopniowe drzewa pod kątem uznania ich za złomy, jeżeli złamaniu ulega jeden z kilku pni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak wpisać w arkuszu ocen praktyki zawodowe, które były realizowane w formie projektu edukacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy można udzielić informacji będącej tajemnicą bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy Ukrainiec może zostać uczniem polskiej szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy zakup usług doradczych nie podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Komu przysługuje świadczenie socjalne, tzw. wczasy pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto finansuje i kto wydaje zaświadczenie o stanie zdrowia potrzebne do udziału w obozie studenckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto może być przewodniczącym komisji egzaminacyjnej w przedszkolu niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne