Questions and answers

Czy nagroda jednorazowa wchodzi do podstawy wymiaru świadczeń zasiłkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy nauczyciel języka niemieckiego posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odbieranie telefonu służbowego po godzinach pracy to dyżur?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podczas wprowadzonego stanu epidemii Covid-19 można uzyskać częściowy odbiór pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy przepisy regulują kto może przesuwać rusztowanie przejezdne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego powinien być wprowadzony uchwałą Rady Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze należy przyznać za 1 dzień czy cały miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ulga na start i preferencje w opłacaniu składek ZUS obejmują wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy uziemienie rusztowania jest zawsze obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zespół szkół specjalnych może zostać przekształcony w specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy z pracownikiem długotrwale chorym można rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie parametry należy sprawdzić przy przyjęciu zgłoszenia budowy ogrodzenia powyżej 2,2 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zwrot dotacji od sąsiedniej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy rodzicom dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak obliczyć odprawę emerytalną sprzątaczki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak prawidłowo w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnić prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie salowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Na jakich zasadach może zostać przyznany dodatek specjalny skarbnikowi gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od jakiego dnia OPS powinien żądać zwrotu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od jakiej daty rozpoczyna się stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób można ograniczyć pomoc na rzecz rodziny, uwzględniając brak współpracy z pracownikiem socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić wymiar pensum łączonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co należy uznać za materiał pomocniczy przy usłudze montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co zrobić w przypadku wątpliwości co do prawidłowości działania wyszukiwarki białej listy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji gdy WIOŚ wyda negatywne postanowienie, a zabezpieczenie roszczeń ustanowiono?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje dyrektorowi przedszkola, zatrudnionemu także w żłobku, z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokonana w ramach reklamacji zmiana parametrów towaru powinna zostać udokumentowana fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dostawa i montaż na gruncie instalacji fotowoltaicznej do 50 kW jest robotą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy mogliśmy odliczyć VAT z faktur przed otrzymaniem not i korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia w VAT, jeśli część lokalu jest wynajmowana na cele inne niż mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można poza działalnością gospodarczą wybudować domy na własnym gruncie celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy informować osoby których dane zostały utracone lub uszkodzone w archiwum zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy należy rozliczać obowiązki związane z wprowadzeniem gniazdek i włączników ściennych na rynek Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne