Czy szkoła jest zobowiązana do przygotowania swojej witryny zgodnie ze standardem WCAG 2.1?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy szkoła jest zobowiązana do przygotowania swojej witryny zgodnie ze standardem WCAG 2.1? 2. Czy szkoła może się powołać na Art.8.1 ustawy: "Art. 8. 1. Podmiot publiczny, z wyłą czeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1–4, których zadaniem publicznym jest prowadzenie dziłalności na rzecz osób niepłnosprawnych lub osób starszych, mȯ e nie zapewniać dost̨ pności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jė eli wią załoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów." 3. Jśli szkoła jest zobowiązana do przygotowania swojej witryny zgodnie ze standardem WCAG 2.1, to kto ponosi koszty dostosowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access