Czy zakład powinien zostać uwidoczniony w KRS jako oddział Firmy X?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Firma X wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia dla instalacji zlokalizowanej na terenie "zakładu" znajdującego się w innej miejscowości. "Zakład" posiada inną nazwę niż Firma X. We wniosku Firma nie podaje, aby "zakład" stanowił oddział firmy X, lecz pisze o zakładzie.

Czy zakład powinien zostać uwidoczniony w KRS jako oddział Firmy X?

Na podstawie jakich dokumentów można stwierdzić, że osoby reprezentujące Firmę X mogą reprezentować "zakład" i czy "zakład" należy do firmy X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX