Questions and answers

Jaką kubaturę określają uprawnienia do 100 m3 - netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jakie koszty powinny być pokryte ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kroki poczynić by uznać przemiał za produkt handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak należy wycenić udziały objęte w wyniku konwersji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny dobowe w systemie równoważnym w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak oznaczyć w nowym JPK sprzedaż zwolnioną z ewidencjonowania przy użyciu kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo wprowadzić w firmie zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak przeprowadzić kontrolę usunięcia odpadów z miejsc, gdzie były one przetwarzane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczać składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w dniu wolnym udzielonym za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy można składać dokumenty w sprawie zaliczenia stażu nauczycielki do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy można wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy samorządowa instytucja kultury powinna ująć fakturę za koncert do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy sprzedaż lub darowizna nieruchomości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto jest uprawniony do wystawienia zlecenia na wózki inwalidzkie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Od kiedy do składu rodziny dodać ojca dziecka, jeśli dziecko urodziło się w kwietniu br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej stacjonarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy powinnam zmienić właściciela i ilość osób - od stycznia czy kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W jakich przypadkach uzasadnione jest ustalenie ZNWU w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

W jakiej odległości należy sytuować budynek mieszkalny na sąsiedniej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

W jakiej wysokości liczyć nagrodę roczną do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek gminy na zakup pianina dla szkoły muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości poprzedzony jej najmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób właściciel powinien zmienić adres zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

W jaki sposób wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Za ile dni wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

ak rozliczyć pracownikowi ten tydzień pracy, skoro zwolnienie pokrywa się z jednym z dni wolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy budowa myjni samochodowej bezdotykowej lub innej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy dla kotłowni gazowej, sprężarkowni i stacji uzdatniania wody należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można odbyć staż pracy w służbie bhp u pracodawcy prowadzącego własną działalność bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu na strych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można zatrudnić na etap edukacyjny nauczyciela wspomagającego, jeżeli przekracza to 36 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na decyzję o umorzeniu postępowania z art. 105 k.p.a. służy odwołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego to praca szczególnie niebezpieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne