Questions and answers

W jaki sposób bronić się przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w postaci zbyt wysokich kosztów pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym momencie rozliczać korektę cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W rozliczeniu którego miesiąca należy ująć odsetki z tytułu udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Wynajem koparki z obsługą firma powinna opodatkować stawką 23% czy 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Co oznacza zamieszczenie w BIP treści decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy dodatek 250 zł odlicza się w razie nieobecności pracownika w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do dochodu strony należy doliczyć dodatek mieszkaniowy, a jeśli tak, to w jakiej części?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON przysługuje pracodawcy czy pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy dokumentacja medycyny pracy nie stanowi EDM?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do wartości środka trwałego można wliczyć usługę polegającą na złożeniu i instalacji serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy faktura kompensata musi być oznaczona, jeżeli sprzedający prowadzi rejestr takich faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy istnieje możliwość zastosowania procedury tzw. „uwolnienia świadczeń”?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy jest przepis mówiący o konieczności tworzenia budżetu obywatelskiego w powiecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy ładowanie samochodu elektrycznego powinno odbywać się w rękawicach dielektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można uznać, że czas pracy kotłów zostanie skrócony i zostanie ograniczona emisja pyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy na działce oznaczonej jako "grunt orny" osobą niebędąca rolnikiem może postawić jakikolwiek budynek, w szczególności budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nakłady poniesione na wykonanie drenażu obsługującego budynek zwiększą wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy wykazać import usług w przypadku otrzymania faktur za usługi notarialne od pomiotów z Rosji i Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy na podstawie posiadanego prawa jazdy kat. B pracownicy mogą kierować pojazdami służbowymi naszej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciele muszą odrobić zajęcia za strajk nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odpady o kodzie 17 09 04 można uznać za palne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy od wystawionej przez kontrahenta z Majorki faktury za najem łodzi należy naliczyć VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy o fakcie uchylenia świadczeń z FA dla osoby uprawnionej powinniśmy informować dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podatnik może zastosować procedurę VAT marża przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą z uwagi na zwrot niedostarczonego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi wymurowania grobu powinien instalować od 1 lipca 2021 kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy polska spółka powinna rozpoznać import usług z tytułu nabycia usług prawniczych od niemieckiego banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może posiadać udziały w spółce z o.o. i być jej prezesem z powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik socjalny szpitala może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przy sprowadzaniu kartridża z Chin konieczna jest karta charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy ryczałt energetyczny z ZUS wlicza się do dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy słuchacz liceum ogólnokształcącego, który nie stawił się na egzamin poprawkowy musi powtórzyć semestr?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne