Pytania i odpowiedzi

Czy można zażądać zwrotu bez odsetek nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wycenić i zaprezentować transakcję na koniec roku obrotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy sprzedaż usług powinna być udokumentowana fakturą z adnotacją odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy transakcję należy traktować jako wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy po przekroczeniu limitu 10.000 euro podatnik powinien zarejestrować się do VAT-OOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy konkurs na dyrektora szkoły może rozpocząć się w czasie kiedy trwa kadencja obecnego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są zasady oskładkowania i opodatkowania dodatku relokacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne nadal przysługuje matce na pełnoletnie dziecko, które zawarło związek małżeński?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownicy socjalni mają prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może wypłacić dotację dla OSP jeżeli OSP zapłaciła za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie budowy toru rowerowego typu pumptruck?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy do projektu składanego wraz z wnioskiem musi być dołączony projekt architektoniczno-budowlany zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak wygląda kwestia upoważnień w sprawie decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć termin na zwrot wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Czy słusznie sanepid wskazał jako stronę postępowania organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwość, aby zatrudnić prezesa spółki z o.o. w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy JST może zapłacić za państwowy egzamin poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy uczeń może złożyć rezygnację z udziału w zajęciach wiedza do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie zapisy w ZFŚS w oświatowej jednostce budżetowej są poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w świadczeniach rodzinnych jest świadczeniem podzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przyjąć liście z terenów zieleni osiedlowych budownictwa wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy łazienka stanowi pomieszczenie przynależne do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy gmina może udzielić informacji rodzicowi, w jakiej placówce jego dziecko realizuje obowiązek nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta w przypadku, gdy podmiot nie przekazuje do niego wyników pomiarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Dlaczego poziomu dźwięku nie można w tej sytuacji określić za pomocą pomiarów w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy składający regały z gotowych komponentów jest ich producentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy organ jest zobowiązany do wygaszenia zgłoszenia w momencie udzielania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy pracodawca niezrzeszony w CECH`u może otrzymać zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy po złożeniu zaległych oświadczeń, Zarząd Zlewni naliczy opłaty zmienne za poszczególne kwartały wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne