Questions and answers

Czy należy informować o zmianie liczby miejsc w schronisku niepublicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy należy wezwać stronę do udzielenia wyjaśnień odnośnie numeru rachunku, na który ma być przelane świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w przedmiocie nienależnego pobrania świadczeń rodzinnych i powiadomić o tym stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o zwrocie nadpłaconego zasiłku stałego za sierpień br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na przedstawiciela pracowników w urzędzie może być wybrana kadrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciele świetlicy mogą mieć przyznane nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel szkoły zatrudniony na czas zastępstwa otrzymuje świadczenie na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy odmowa przyjęcia przez hurtownię zużytych świetlówek jest sprzeczna z art. 19 u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy naliczać odsetki jak od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy od pracowników przedsiębiorstwa można wymagać przekazania zdjęcia, które umieszczone ma być na karcie dostępu ACS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki wypłacone spółce matce podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe powinien w arkuszu organizacji szkoły zatwierdzać godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pedagogom zatrudnionym w placówce nieferyjnej należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pośrednik ubezpieczeniowy powinien zawrzeć w JPK_FA otrzymywane noty, faktury zakupowe lub potwierdzenia wpływów na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy powinien być zmieniony operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowę z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi, który osiągnął wiek przedemerytalny, można zlecić pracę w nocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów będą opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przy sporadycznej sprzedaży na rzecz osób fizycznych można dokonać rezygnacji z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży budynku spółka może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy wniosku o pozwolenie na budowę użytkownika wieczystego stroną postępowania jest właściciel terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy spółka partnerska może się ubiegać o grant na kapitał obrotowy z agencji rozwoju regionalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy spółka postąpi prawidłowo księgując sumę jednorodnych transakcji w ramach pojedynczego raportu kasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sprzedaż oprogramowania, licencji i praw autorskich wymaga oznaczenia GTU w nowym JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy SPZOZ ma obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy szkoła jest zobowiązana do przygotowania swojej witryny zgodnie ze standardem WCAG 2.1?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym za okres, w którym dzieci przebywały w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy usługa transportowa, która dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów, kwalifikuje się do kodu GTU_13 w nowym pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa podlegają podmiotowemu zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w ewidencji VAT należy uwzględniać podstawę opodatkowania oraz kwoty podatku należnego ze wskazanych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy podlega opłacie skarbowej w kwocie 598 zł w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w nowym JPKV7 numery NIP kontrahentów mogą być oddzielone spacjami lub myślnikami, czy musi być to jeden ciąg cyfr?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą użyczyć jej nieruchomość, której są współwłaścicielami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wychłodzenie pracownika może być uznane za uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wydatek na wycenę otrzymanego aportu stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na utrzymanie obcej kanalizacji deszczowej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z wynajmem krótkoterminowym można odliczyć VAT od zakupu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z kwoty dotacji celowej dyrektor szkoły może zakupić materiały edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakich projektów należy stosować nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne