Pytania i odpowiedzi

Czy opłaty dzierżawne oraz czynsz inicjalny będą kosztami podatkowymi jednorazowo, w miesiącu ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty wykończenia lokalu można uznać za inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy uczniowski klub sportowy powinien posiadać własny REGON, NIP oraz konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wymiana parapetów w budynku można zakwalifikować jako modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy faktura VAT zaliczkowa na poczet przyszłych usług jest kosztem podatkowym dla odbiorcy tej faktury w dacie wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy posiłek zakupiony kierowcy samochodu użyczonego na potrzeby spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela, a jak wynagrodzenie pracownika administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie i godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywał 2 dni na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy starosta powinien powiadomić organy ścigania o naruszeniu terminu rejestracji zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika na rzecz osoby trzeciej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy przerwanie przez pomyłkę amortyzacji pozwala na przyjęcie, że okres amortyzacji środka trwałego uległ wydłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo opodatkować umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki organ może wydać decyzję o uchyleniu decyzji kierującej osobę do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wartość drukarek fiskalnych zwiększa wartość komputerów, z którymi współpracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Który organ wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy obniżyć pomoc pieniężną rodzinie zastępczej w sytuacji, gdy dziecko przebywa poza tą rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaki okres przechowywania dokumentów placowych obowiązywał w latach 1971-1989?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości gruntowej, celem wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa przysługuje nauczycielowi z tytułu wszystkich okresów zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy urząd skarbowy miał prawo wszcząć postępowanie w celu określenia podatku na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować działkę wydzieloną pod powiatową drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy budynek można uznać za używany na gruncie podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w trakcie serwisowania, wynikające z zawartej z serwisem umowy, korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaka stawkę amortyzacyjną należy zastosować do używanej maszyny do zgrzewania rur?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Wynagrodzenie zasadnicze sekretarza szkoły, sprzątaczek i konserwatora - sposób naliczania

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2010 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy jest możliwość zmiany indeksu przy wycenie FIFO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy w przypadku śmierci posiadacza oszczędnościowego rachunku bankowego umowa rachunku bankowego wygasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na usługi pomocy przedszkolnej w ramach umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu wynajmu garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zakup zegarków przeznaczonych dla pracowników przechodzących na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Ile godzin odpoczynku przysługuje pracownikowi, który wrócił z delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy i w jakim terminie należy nauczycielce wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Który organ: organ nadzoru budowlanego czy Wydział Ochrony Środowiska powinien prowadzić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim przysługuje zwrot za okulary do pracy przy komputerze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy prawidłowo księgujemy ww. WB od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT od WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka dobrze postąpiła ujawniając w 2010 r. środek trwały - działkę, a następnie zwiększając jej wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy podatnik dokonujący zwrotu uszkodzonych towarów kontrahentowi z Turcji, może wystawić fakturę proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej towary nabyte celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT umowę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na przygotowanie izby pamięci z okazji 150-lecia firmy stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy kierowca autobusu komunikacji miejskiej może przejść na samozatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy możemy wyksięgować niedopłatę składek ZUS w pozostałe przychody operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dla istniejącego zakładu można na wniosek wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaki numer PKWiU z 2008 r. należy w 2010 r. zastosować do usługi sprzątania, oczyszczania ulic i placów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługa magazynowania na terenie Polski dla kontrahenta z zagranicy jest opodatkowana w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do przeliczenia faktury dokumentującej nabycie towaru i koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie za usługę pozyskiwania kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy na podstawie kosztorysu można wycenić koszty remontu i modernizacji, jeżeli wykonawca wystawił fakturę bez wyszczególnienia wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż pracownikom telefonów komórkowych, które spółka otrzymała od operatora w ramach abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanej maszyny produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy okulary ochronne do komputera powinny być sprzedawane ze stawką 7% jako wyrób medyczny, czy też ze stawką 22%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy zachodzi obowiązek złożenia sprawozdania z wypadku do pracy do GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wydatek na wykonanie kominka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Czy mogę wnoszony aport w postaci przedsiębiorstwa wycenić w następujący sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2010 r., Gos Waldemar | Nieaktualne