Questions and answers

Czy nauczycielka łącząca część etatu z urlopem rodzicielskim ma prawo do jednorazowego dofinansowania 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim nabywa prawa do dofinansowania sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy odpady po wymazach powinny zostać zagospodarowane przez osoby wykonujące te wymazy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy o przedłużeniu lub zakończeniu izolacji lekarz ma obowiązek informować PPIS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może usunąć na zgłoszenie drzewa, które rosną na wytyczonych drogach wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy po 1.01.2021 r. lekarze specjaliści będą zobowiązani do przepisywania leków w ramach programu 75+?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy połączenie dróg gminnych można traktować jako zjazd czy skrzyżowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy po wykupie podatnik może zgłosić zmianę sposobu wykorzystania pojazdu na mieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pozycja kodu kraju w pliku JPK może zostać pusta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty dojazdu do pracy i noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przy cząstkowej ocenie pracy dyrektora szkoły organ prowadzący powinien przeprowadzić kontrolę w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy fakturach sprzedaży za usługi home office i ABI należy wpisywać GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy składając wniosek o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste powietrze" bierzemy Pity za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy szkoła publiczna możne pobierać czesne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy termin na złożenie wniosku o świadczenie dobry start został zachowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy towary służące do montażu ogrodzeń należy oznaczać kodem GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzyć wszczęcie postępowania uznającego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy uzyskanie świadczenia postojowego stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy w ramach dofinansowania 500+ zakupu sprzętu dla nauczycieli można zakupić router?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w umowie gwarancji bankowej musi być jasna informacja że jest zawarta z datą pewną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy wyłącznie opiekun prawny małoletniej umieszczonej w DPS może zająć się jej sprawami spadkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za rozbiórkę budynku mieszkalnego jedno lub wielorodzinnego należy pobierać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zatrudnionemu niebędącemu nauczycielem należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne