Questions and answers

Czy należy płacić za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi, który nie prowadzi zajęć z uczniem z powodu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciela należy skierować w tym samym czasie na badania kontrolne, okresowe i sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel posiada uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka, które przebywa w szpitalu, może wystąpić o zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy organ ma prawo wystosować do strony postępowania wezwanie o dostarczenie odwołania w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy piec karbonizacyjny w procesie produkcji węgli aktywnych wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podatnik może rozliczyć podatek naliczony, z faktury otrzymanej w marcu, w rozliczeniu za listopad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiło wynagrodzenie po obniżce etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy polskie podmioty powiązane zobligowane są do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik przebywający na kwarantannie może podjąć pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-NR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną będzie wiązało się z powstaniem obowiązku w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przeliczając na nowo staż pracy należy wyrównać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek okresowy do czasu umieszczenia osoby wnioskującej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przy sprzedaży mieszkania należy naliczyć stawkę VAT taką, jaką podatnik odliczył przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu podlega oznaczeniu kodem GTU_10 i "WEW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy szkoła prowadzona przez stowarzyszenie powinna prowadzić własne księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy szkoła publiczna prowadzona przez kościelną osobę prawną powinna posiadać ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy środki trwałe uzyskane nieodpłatnie z Ministerstwa Zdrowia podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uczeń podejmujący naukę od października i wprowadzony do SIO będzie ujęty do subwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy umowa sprzedaży jest wystarczającym dokumentem do otrzymania dofinansowania z nauczycielskiego 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy upadłość likwidacyjna wyłącza obowiązek stosowania oznaczenia TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługi niematerialne związane z videorejestracją podlegają obowiązkowi oznaczenia GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wprowadzenie pracy zdalnej wymaga zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w przypadku importu zegarków kolekcjonerskich z Japonii można nie płacić VAT z tytułu importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie szczepienia obowiązkowego w innym podmiocie niż przychodnia POZ jest warunkowane przedstawieniem karty uodpornienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wymiana pieca gazowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wynajem lokalu na cele mieszkaniowe dla własnych pracowników korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zapytanie ofertowe o udzielenie schronienia trzeba przygotować oddzielne na każdy rodzaj placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za święto przypadające w sobotę pracownikowi OPS przysługuje dzień wolny w przeliczeniu na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z dofinansowania z tzw. 500+ dla nauczycieli można zrefundować nauczycielowi zakup ekranu do telefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy złożenie po terminie sprawozdania odpadowego za 2019 r. zagrożone jest karą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka powinna być liczebność obsady pojazdu do odbioru i transportu odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca w urzędzie miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne