Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczać koszty delegacji pracownika zatrudnionego w Polsce, a świadczącego pracę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup waluty w celu przyszłej zapłaty za transakcję z konta walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać umowy i dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy wartość zamówień na wydanie książek i na druk pocztówek należy szacować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie niedopłatę akcyzy wykazaną przez kontrolę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie powinno zostać uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką stawką opodatkować usługi polegające na reklamowaniu produktów określonego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podlega odliczeniu VAT od zakupu i utrzymania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji ZUS okres zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy kwota zapłacona za nabycie pojazdu, jak się okazało paserowi, wpływa na wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować dywidendę wypłacaną udziałowcowi ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinna być zaksięgowana transakcja zwrotu wartości maszyny w towarach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób rozksięgować nadwyżkę szacowanego przychodu do faktycznej wartości faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak wykazać w pasywach kapitał własny spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób naliczyć urlop dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy nagrody w konkursie o tematyce wojskowej korzystają ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik, który pobiera rentę rodzinną może dodatkowo korzystać z funduszu socjalnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy nauczyciel emeryt uprawniony jest do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop przymusowy, gdy pracownik nie wyraz na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji uzyskanie informacji geologicznej jest bezpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak zaklasyfikować wg KŚT elementy wyposażenia basenu z pomieszczeniami odnowy biologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jakiej formie można zrekompensować prezesowi wyjazdy służbowe własnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy należy zastosować niższą stawkę podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki za nocleg, wyżywienie i przelot samolotem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki dotyczące nabycia maszyny przed oraz po zawarciu umowy leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Na jakich zasadach można zmienić decyzję o przyznaniu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia od VAT przy sprzedaży lokalu użytkowego, od zakupu którego w 2012 r. minęły dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić IFT-2R??

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje koszty napraw notami księgowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dział spadku bez spłat i dopłat spowoduje obowiązek zapłaty PCC i PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć kapitalizację linii kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć koszty noclegu pracownika, który jest zatrudniony u podwykonawcy firmy z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty podatku i ubezpieczeń społecznych obciążające pracowników może pokryć pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy przedsiębiorca powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego z faktur wystawionych przez komisję bioetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawdo do korekty deklaracji w związku eksploatacją samochodu o ładowności do 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim terminie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia staje się wymagalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki zastosować kurs przeliczeniowy do wystawienia faktury wewnętrznej VAT z tytułu wynajmu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy fartuchy ochronne mogą być prane w pralce automatycznej na zapleczu przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak zaksięgować pierwszy zakup oprogramowania LEX oraz VGK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji koszty niwelacji części terenu, na której nie zostanie zbudowany budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne