Pytania i odpowiedzi

Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy od poddzierżawców należy pobierać opłatę targową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim trybie możliwa jest zmiana stanowisk pracy z kierowniczych urzędniczych na niższe urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy główny księgowy może pracować w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zasiłek okresowy stanowi dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać kierowca ciągnika elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Od czego zależą podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie towarów w celu zniszczenia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca musi posiadać oświadczenia pracownika, że pracował w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować budowę domków campingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup paliwa od niemieckiej firmy, jeśli zostało ono zatankowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować opłaty sądowe i koszty pełnomocnictwa dla radcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy mogę w zeznaniu PIT-37 rozliczyć składki społeczne zapłacone z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega przekazanie umundurowania ochronnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy zawieszenie działalności jest spełnieniem warunku art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku są dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny okres do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak powinna rozliczyć się z VAT spółka z o.o. w likwidacji będąca małym podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mogę zapłacić swój dług wierzytelnością wobec mojego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy usługa wykonywania zdjęć RTG korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy rehabilitantowi zatrudnionemu w przedszkolu należy wypłacać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik może dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy należy obciążyć klienta fakturą z tytułu niezwróconej maszyny budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy zagraniczna osoba fizyczna podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych VAT do przekazanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi związane z montażem szkła hartowanego na ścianach w domu mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może, na użytek ZFŚS, pytać pracownika o dochody przypadające na jednego członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie używanej maszyny do kontrahenta z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest obywatelem Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak wyliczyć podatek od dywidendy dla wspólnika w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nałożenie obowiązku korzystania z mieszkania służbowego stanowi dla pracownika przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie kroki trzeba podjąć, aby przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytowo-akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawiać faktury sprzedażowe za wpłaty na obozy sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną z tytułu obligatoryjnej darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy płatnik ma prawo czy też obowiązek złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakład opiekuńczo-leczniczy ma obowiązek zgłosić pobyt pacjenta do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Słomiany Witold | Aktualne

Po jakim kursie należy ujmować wpłaty i wypłaty z rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak potraktować w księgach rachunkowych zakup lokalu, gdy nie mam aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy ustanowienie służebności gruntowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy małżonkowi zmarłego nauczyciela należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać operacje na koncie walutowym i złotówkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach podatkowych wydatki na media zużyte podczas remontu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne